DADES IDENTIFICATIVES

El domini viandateca.com i la web que s’hi allotja són propietat de:

La Viandateca SL
B65630675
RSIPAC 26.05306/CAT – RGSEAA 26.06489/B
c/ Monistrol 1, 08012 Barcelona
contacte@laviandateca com
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona

Objecte

La Viandateca, com a responsable del lloc web, dóna compliment de les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com d’informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions del seu ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web com a usuari, es compromet a observar i complir les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualsevol altra disposició legal que li fos d’aplicació.

Ens reservem el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions. Donat el cas es publicarà la modificació en el present lloc web

Responsabilitat

La Viandateca s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Al lloc web de La Viandateca podeu trobar enllaços a continguts de tercers llocs web. Degut a que La Viandateca no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, no assumim cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En tot cas, procedirem a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

No ens fem responsables de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de La Viandateca. No obstant i en compliment del que disposa a l’article 11 i 16 de la LSSI-CE, ens posem a disposició de tots els usuaris, autoritats i cossos de seguretat, i col·laborant de forma activa a la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En el cas de que l’usuari consideri que existeix en el nostre lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, us demanem que ens ho notifiqueu de forma immediata.

Aquesta web ha estat revisada i provada per a que funcioni correctament. En principi, podem garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, no descartem la possibilitat de que existeixin alguns errors de programació, o que es produeixin causes de força major que facin impossible l’accés a la web.

Protecció de dades personals

A La Viandateca complim amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, i posem els mitjans necessaris per al compliment íntegre de les obligacions establertes, així com la implementació de les mesures de seguretat adequades al tractament de les dades.

La Viandateca posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat i Cookies informant als usuaris respecte als següents aspectes:

  • Dades del Responsable del tractament.
  • Dades tractades.
  • Fitxers en els que s’emmagatzemen.
  • Finalitat del tractament.
  • Obligatorietat o no de facilitar-les, així com les conseqüències en cas de no facilitar-les.
  • Sobre els drets que assisteixen a l’usuari i el procediment per a exercir-los.

Obtingui informació detallada consultant la nostra política de privacitat i cookies.

Propietat Intelectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de La Viandateca S.L. o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de La Viandateca. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, La Viandateca disposa de l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

La Viandateca autoritza/no autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, devent en tot cas redirigir al lloc web principal.

La Viandateca reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna de La Viandateca sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic de contacte contacte@laviandateca com

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ella desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Política de privacitat

En compliment de la legislació en matèria de protecció de dades vigent (RGPD i LOPD), informem a l’usuari del tractament que La Viandateca SL fa de les dades personals recollides a través de la web.

La Viandateca SL amb NIF B-65.630.675 (La Viandateca en endavant) és el Responsable del tractament de les dades personals realitzat amb les dades obtingudes per aquesta pàgina web a través de la complementació per part de l’usuari dels corresponents formularis de recollida de dades o mitjançant l’enviament de correus electrònics dirigits a l’empresa. La legitimitat del tractament és el consentiment de l’usuari i posteriorment la relació contractual establerta.

Conservarem les dades mentre subsisteixi la relació comercial o durant el temps indispensable per complir amb obligacions legals de tipus fiscal i mercantil. Les vostres dades no seran comunicades a tercers, llevat obligació legal.

Els camps per introduir les dades són els mínims necessaris per poder oferir-li el servei. En cas de que no ens vulgui facilitar aquestes dades no podrem atendre la seva sol·licitud.

Les finalitats dels fitxers creats són:

  • Per a les dades recollides en els processos de sol·licitud de pressupostos o la realització de comandes, les dades s’incorporen al fitxer Clients i proveïdors que té per finalitat la gestió integral de les dades de clients i proveïdors per a la correcta prestació dels serveis sol·licitats i els productes demandats. En els cas de que l’usuari ho accepti individualment, hi ha com a finalitat addicional, enviar informació sobre els productes i/o serveis oferts per La Viandateca, així com per a la realització de les seves activitats promocionals i publicitàries per qualsevol mitjà, incloent-hi l’enviament de correus electrònics, d’acord a la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació, desenvolupada a la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i la llei general de telecomunicacions desenvolupada a la llei 32/2003 de 3 de Novembre.
  • Per a les dades recollides per donar-se d’alta al nostre butlletí de noticies, les dades s’incorporen al tractament “Butlletins” que té per finalitat l’enviament d’informació i comunicacions sobre els productes i serveis oferts per l’empresa a les persones que es donin d’alta a la base de dades creada a tal fi.

En qualsevol moment l’usuari pot retirar el consentiment i donar-se de baixa de l’enviament d’aquestes comunicacions seguint el procediment inclòs en cada missatge, o enviant una sol·licitud al correu info@laviandateca.com

Consentiment de l’usuari:

L’usuari presta el seu consentiment para el tractament de les dades que ha proporcionat per al desenvolupament de las finalitats abans descrites, a l’omplir el formulari per donar-se d’alta als butlletins, al sol·licitar pressupostos, o al realitzar alguna comanda, ja sigui a través del formulari específic o mitjançant l’enviament de correus electrònics.

Durant el procés de recollida de dades, i a la secció de la pàgina web on siguin sol·licitades, l’usuari serà convenientment informat, per mitjà d’un enllaç a aquest document, així com del caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades per a la prestació de serveis.

Drets de l’usuari:

Com a titular de les dades pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat, entre d’altres. Així, haurà de enviar-nos una sol·licitud per escrit adjuntant fotocopia del seu DNI com a titular de les dades i autorització en cas de actuar com a representant. Pot fer-nos arribar els documents a través de l’adreça de correu electrònic administracio@laviandateca.com o mitjançant correu postal a: La Viandateca SL, carrer Monistrol 1, local 2; 08012 Barcelona

A més, si no estigués d’acord amb el tractament que realitzem de les seves dades personals i d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

Mesures de seguretat:

La Viandateca declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades d’acord amb el que disposa el Reial decret 1720/2007, de 21 de Desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa el contingut de la LOPD, pels fitxers de dades no sensibles que tracta. També en procés de millora continua La Viandateca, procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals.

Cookies

La Viandateca informa que aquesta pàgina web utilitza cookies, amb la única finalitat de recavar informació del navegador de l’usuari, obtenir estadístiques a través de Google Analytics i facilitar així una millor navegació per la nostra Web.