Política de privadesa

En compliment de la legislació en matèria de protecció de dades que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), informem a l’usuari del tractament que La Viandateca SL fa de les dades personals recollides a través de la web.

La Viandateca SL amb NIF B-65.630.675 és el Responsable dels Fitxers (La Viandateca en endavant), creats amb les dades obtingudes per aquesta pàgina web a través de la complementació per part de l’usuari dels corresponents formularis de recollida de dades o mitjançant l’enviament de correus electrònics.

Els camps per introduir les dades són els mínims necessaris per poder oferir-li el servei. En cas de que no ens vulgui facilitar aquestes dades no podrem atendre la seva sol·licitud.

Les finalitats dels fitxers creats són:

–       Per  a les dades recollides en els processos de sol·licitud de pressupostos o la realització de comandes, les dades s’incorporen al fitxer Clients i proveïdors que té per finalitat la gestió integral de les dades de clients i proveïdors per a la correcta prestació dels serveis sol·licitats i els productes demandats.

–       Per  a les dades recollides per donar-se d’alta al nostre butlletí de noticies, les dades s’incorporen al fitxer Butlletins que té per finalitat l’enviament d’informació i comunicacions sobre els productes i serveis oferts per l’empresa a les persones que es donin d’alta a la base de dades creada a tal fi.

Ambdós fitxers tenen com a finalitat addicional, enviar informació sobre els productes i/o serveis oferts per La Viandateca, així com per a la realització de les seves activitats promocionals i publicitàries per qualsevol mitjà, incloent-hi l’enviament de correus electrònics, d’acord a la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació, desenvolupada a la Llei 34/2002 de serveis de la societat de l’informació i la llei general de telecomunicacions desenvolupada a la llei 32/2003 de 3 de Novembre.

En qualsevol moment l’usuari pot donar-se de baixa de l’enviament d’aquestes comunicacions seguint el procediment inclòs en cada missatge, o enviant una sol·licitud al correu info@laviandateca.com

Consentiment de l’usuari:

L’usuari presta el seu consentiment para el tractament de les dades que ha proporcionat per al desenvolupament de las finalitats abans descrites, a l’omplir el formulari per donar-se d’alta als butlletins, al sol·licitar pressupostos, o al realitzar alguna comanda, ja sigui a través del formulari específic o mitjançant l’enviament de correus electrònic.

Durant el procés de recollida de dades, i a la secció de la pàgina web on siguin sol·licitades, l’usuari serà convenientment informat, per mitjà d’un enllaç a aquest document, així com del caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades per a la prestació de serveis.

Drets de l’usuari:

L’usuari podrà exercir, respecte de les dades obtingudes, els drets que reconeix la LOPD d’accés, de rectificació, d’oposició o de cancel·lació de dades. Així, haurà de enviar-nos una sol·licitud per escrit adjuntant fotocopia del seu DNI com a titular de les dades i autorització en cas de actuar com a representant.

Pot fer-nos arribar els documents a través de l’adreça de correu electrònic info@laviandateca.com o mitjançant correu postal a: La Viandateca SL, carrer Monistrol 1, local 2; 08012 Barcelona

Mesures de seguretat:

La Viandateca declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades d’acord amb el que disposa el Reial decret 1720/2007, de 21 de Desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa el contingut de la LOPD, pels fitxers de nivell Bàsic que tracta. També en procés de millora continua La Viandateca, procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals.

La Viandateca informa que aquesta pàgina web utilitza cookies, amb la única finalitat de recavar informació del navegador de l’usuari, obtenir estadístiques a través de Google Analytics i facilitar així una millor navegació per la nostra Web.